Giriş Yap

Kurumsal Danışmanlık

 

Eğer bir şirket sahibiyseniz ve şirket içinde işlerin pek de yolunda gitmediğini düşünüyorsanız size destek olabiliriz. Yeni model finans ve yönetim sistemlerinde oldukça önemli bir ihtiyaç haline gelen “ kurumsallık “ konusunda eksiklerinizi belirleyebilir ve size önemli bir reçete hazırlayabiliriz. Stratejik hamleler ile, şirket işleyişinizde değişimler gerçekleştirebiliriz. Bu değişimler sizi rakipleriniz arasında öne çıkaracaktır ya da onlarla rekabet edebilecek bir yapıya büründürecektir.

Kurumsallaşmanın Amaçları Neledir?

  • Kurumsallaşma danışmanlığı şirketin mevcut durumu ve hedeflerini göz önünde bulundurularak şunları amaçlar:
  •         Şirket hedefinin ortaya çıkarılması için şirketin misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi
  •         Şirket hedefiyle uyumlu ve rekabetçi stratejik planlama modelinin tasarımı
  •         Stratejik, departman aksiyonlarının şirket stratejilerini destekleyecek şekilde belirlenmesi
  •         Doğru performans ölçüm anahtarları ve etkin yönetim raporlaması ile hızlı ve doğru karar alınmasının sağlanması
  •         Stratejileri en ektin şekilde hayata geçirecek kurumsal organizasyon yapısının kurulması
  •         Mevcut süreçlerin yalınlaştırılması yoluyla hızlı ve etkin süreç yapısının hayata geçirilmesi
  •         Dengeli görev dağılımı ve adil performans ölçümüyle çalışan motivasyonunun ve bağlılığının arttırılması
  •         Kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli olan alınacak Kurumsallaşma Danışmanlığı’nın insan kaynakları, süreçlerin ve bilgi teknolojilerinin entegre çalışmasına rehberlik etmesidir.

Kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli olan insan kaynağının, süreçlerin ve bilgi teknolojilerinin entegre çalışmasıdır. Bilgi teknolojileri ile desteklenmeyen hiçbir çalışma sürdürülebilir olamaz. Bu sebepten dolayı bu eksikliklerin giderilmediği şirketler başarı hikayelerini belirli bir seviyede sınırlandırabilir.