Giriş Yap

KVKK Politikası

Onur Erkan Yıldız - Bahçeşehir Finansal Danışmanlık Hizmetleri olarak, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu bilgilendirme yazısı ile sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması:

07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren KVKK gereğince, müşterilerimizin,Onur Erkan Yıldız - Bahçeşehir Finansal Danışmanlık Hizmetleri  ’nden almış olduğu hizmetler kapsamında, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde, Onur Erkan Yıldız - Bahçeşehir Finansal Danışmanlık Hizmetleri  Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz,. Onur Erkan Yıldız - Bahçeşehir Finansal Danışmanlık Hizmetleri faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan işbu metinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde tarafımıza yazılı olarak başvurarak bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.